Porotní soudy

Porotní soudy

Historie

Institut porotních soudů je typický pro angloamerický soudní systém, common law. Porotní soudy však fungují i v některých kontinentálních právních systémech (Francie, Rakousko). V českých zemích porotní soudy fungovaly po některá období mezi roky 1848 až 1948. Jeden z nejznámějších procesů před porotním soudem u nás proběhl v roce 1851 s národním buditelem K. H. Borovským. Komunistická strana po svém nástupu porotní soudy nahradila soudci z lidu. Ti byli po roce 1989 vystřídáni přísedícími u soudu, tento institut ale značně upadá. Porotní soudy již u nás nebyly po roce 1948 nikdy obnoveny.

Co jsou porotní soudy

Tato webová stránka se věnuje problematice porotních soudů. Porotní soud je institut založený na účasti veřejnosti v soudním rozhodování. Porotní soud je orgánem trestního soudu, ve kterém spolu rozhodují senát a porota. Senát se skládá z profesionálních soudců, porota z laiků bez právního vzdělání. Právě laická porota rozhoduje o vině či nevině obžalovaného.

Možnosti

Účast poroty v rozhodování soudu je demokratickým prvkem společnosti Spolurozhodování laické poroty  umožňuje účast veřejnosti na soudnictví a zvyšuje legitimitu soudních rozhodnutí. Účast veřejnosti na rozhodování soudu zároveň brání vzniku korupce  a „justiční mafie“.