Porotní soudy

O nás

Vážení čtenáři,

vítáme Vás na webových stránkách věnovaných problematice porotních soudů. Naším cílem je rozšířit mezi veřejností povědomí o těchto soudech. Byli bychom rádi, kdyby tyto stránky pomohly vyvolat ve společnosti diskuzi o reformě českého soudnictví. Zajímá nás názor současné společnosti na znovuzavedení původní myšlenky laického (neodborného) prvku v trestním řízení. Protože věříme, že právě zavedení porotních soudů by mohlo pomoci obnovit důvěru veřejnosti v českou justici.

Porotní soud je institut založený na účasti veřejnosti v soudním rozhodování. Porotní soud je orgánem trestního soudu, ve kterém spolu rozhodují senát a porota. Senát se skládá z profesionálních soudců, porota z laiků bez právního vzdělání. Úkolem laické poroty je rozhodovat o vině či nevině obžalovaného.

Institut porotních soudů je typický pro angloamerický soudní systém – common law. Porotní soudy však fungují i v některých evropských soudních systémech (Francie, Rakousko a další). Porotní soudy mají historickou tradici i na území našeho státu. Byly založeny v 60. letech 19. Století za Rakousko – Uherska a následně byly převzaty i do nově vzniklého Československa. V období druhé světové války začal úpadek porotních soudů a po nástupu komunismu byly porotní soudy zcela zrušeny. V období komunismu porotu nahradili soudci z lidu, kteří byli po roce 1989 nahrazeni přísedícími. Institut přísedících existuje dodnes, ale jeho špatné fungování a nízká prestiž mezi veřejností vyvolávají potřebu reformy. 

Na těchto webových stránkách Vás seznámíme s historií porotních soudů na území České republiky, současností i perspektivami porotních soudů v České republice. Přiblížíme Vám, jak porotní soudy fungují v jiných státech. V záložce Pro a proti naleznete výhody a nevýhody, které by mohlo znovuzavedení porotních soudů přinést. V dalších záložkách naleznete texty zákonů souvisejících s touto problematikou a tipy na dostupnou literaturu k tematice porotních soudů. V neposlední řadě Vám tyto webové stránky představí názory odborníků z oboru práva na porotní soudy. Věříme, že všechny tyto kapitoly Vám pomohou vytvořit si vlastní názor na porotní soudy. Budeme rádi, pokud nám své úvahy, dotazy či připomínky sdělíte v záložce Diskuze.