Porotní soudy

Budoucnost porotních soudů v ČR

Budoucnost

Pro budoucnost porotního prvku v českém soudnictví bychom viděli tři možná 
řešení – zavedení poroty složené z odborníků, použití laické poroty, nebo použít složený 
model (soudce s podporou malé poroty).

ODBORNÁ POROTA

Bylo dokázáno, že laická porota často má problém s jasným pochopením případu. Výhodou poroty složené z odborníků by byla větší míra orientace v případech a tím pádem i velmi pravděpodobně lepší rozhodovací schopnost. Za odborníky by bylo možné považovat lidi, kteří jsou vzdělaní, a obor jejich práce by měl určitou spojitost s případem.

LAICKÁ POROTA

Systém využívající laické poroty by měl přínos v zapojení občanů do justice. Rozhodnutí takové poroty má pro veřejnost větší váhu a došlo by tak k posílení spravedlnosti v České republice.

SLOŽENÝ MODEL

Ve složeném modelu by rozhodoval soudce a malá porota, která by se skládala ze studentů právnických fakult ve vyšších ročnících. Nahrazením laické veřejnosti studenty bychom zamezili nezájmu členů poroty o daný případ. Zároveň bychom pro studenty získali určitou praxi, která by jim mohla být prospěšná v jejich profesním životě.